Timetable

Freitag, 12.08.

18:40 Uhr

Salò

Outdoor Stage

20:45 Uhr

Fatoni

Outdoor Stage

Samstag, 13.08.

18:00 Uhr

Thala

Outdoor Stage

Sonntag, 14.08.

16:00 Uhr

Ebow

Outdoor Stage